Opleiding

Trainingsacteren

Heb jij de Oriëntatiedagen Trainingsacteren met een positieve beoordeling afgerond? Dan kun je beginnen aan de Opleiding Trainingsacteren.
Deze bestaat uit 8 zaterdagen van 10.00 – 17.00 uur.

Je oefent veelvuldig en in vele varianten het rollenspel; de belangrijkste werkvorm van een trainingsacteur.

Je leert geloofwaardig en dienstbaar spelen, en je bekwaamt je in het geven van feedback.

We gaan aan de slag met communicatiemodellen die inzicht geven in het gedrag van zowel jezelf als van de ander. De basis voor elke trainingsacteur wordt hiermee gelegd.

Opleiding

Wat leer je?

Module 1 (dag 1&2) Spel en Gedragskennis
Je leert spelen vanuit verschillende spel-ingangen. Herken jij jezelf en de ander?

Module 2 (dag 3&4) Gesprekstechnieken
Je experimenteert met verschillende soorten gesprekken. Heb jij daadwerkelijk contact?

Module 3 (dag 5&6)
Je bekwaamt je in schakelen, spelen met emotie en samenwerken. Welke invloed heb jij op de ander?

Module 4 (dag 7&8) Verbreding en Verdieping
Diverse werkvormen komen aan bod. Je leert “sturend” spelen. Wat maak jij er als acteur van?

Eindassessment.
Je rondt de Opleiding Trainingsacteren af met een eindassessment op één van de twee examendagen. Op basis van je ontwikkeling en je uitvoering van de eindassessment wordt bepaald of je een certificaat voor deelname met goed gevolg ontvangt.

Opleiding

Programma

 

 

Reviews

Over de opleiding

Aanmelden

Meld je aan voor de opleiding

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Trainingsacteren dient de cursus Trainingsacteren met een positieve beoordeling afgerond te zijn.
Naar de cursus trainingsacteren