Vanaf leerljaar 2015-2016 is het mogelijk om naast de reguliere dagopleiding Theater/Toneel ook in de avond en in het weekend acteerlessen te volgen.